Informace k ekonomickým verzím

Při řezání produktů používáme ochranou fólii, kterou si zákazníci u produktů označených jako ekonomická verze slopnou z pomůcky svépomocí.